Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

29.03.2017 Poznań (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „Tego nie wiesz o drewnie”

Celem projektu „Tego nie wiesz o drewnie” jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży.

Zadaniem projektu jest uświadomienie młodym ludziom, że gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest w sposób racjonalny. W konsekwencji wyraźnie wzrasta lesistość kraju, a prognozy w tym względzie są bardzo optymistyczne. Chodzi o szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów, których obróbka wymaga niejednokrotnie znacznie większych nakładów energetycznych, niż drewno i materiały drewnopochodne.

W ramach warsztatów i laboratoriów, uczniowie w wieku 12-16 lat, zapoznają się w przystępny sposób z rezultatami badań naukowych prowadzonych dla branży drzewnej: od wiedzy o drewnie, przez technologie produkcji i możliwości stosowania tworzyw drewnopochodnych, nowoczesne narzędzia i sterowane numerycznie obrabiarki do drewna (np. produkcja drewnianych ołówków i kredek), techniki współczesnego projektowania mebli, po ochronę i konserwację drewna oraz jego chemiczny przerób.

Przebieg projektu „Tego nie wiesz o drewnie” można śledzić na profilu Facebook: https://www.facebook.com/UMOwtdpoznan/

 

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to nowoczesna, perspektywiczna i dynamicznie rozwijająca się jednostka, która poprzez działalność dydaktyczną i naukową wnosi znaczny dorobek w rozwój nauk powiązanych z szeroko rozumianą branżą drzewną (w tym meblarstwem) oraz postępem technologicznym. Jest jednostką z ponad 60-letnią tradycją, prowadzącą unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia.

Wydział kształci na trzech kierunkach (Technologia drewna, Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw), na których studiuje łącznie około 600 studentów, prowadzi studia podyplomowe oraz nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. Flagowy dla Wydziału kierunek studiów, jakim jest Technologia drewna, ma wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jednocześnie Wydział posiada kategorię naukową A (ocena bardzo dobra) przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta staży, praktyk, szkoleń, warsztatów oraz studyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych. Absolwenci Wydziału są poszukiwani i doceniani na rynku pracy.

Miejsce wydarzenia

Poznań (woj. wielkopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)