Wydział Zamiejscowy w Trzciance Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Zamiejscowy w Trzciance Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

29.03.2017 Trzcianka (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „AKADEMIA ODKRYWCÓW PRZYSZŁOŚCI”

 

W ramach projektu realizowane są cztery moduły warsztatowe: Kreatywni Architekci, Kreatywni Programiści, Kreatywni Konstruktorzy i Kreatywni Wizjonerzy. Moduły dostosowane są do różnych zainteresowań i umiejętności dzieci oraz do różnych grup wiekowych. Każdy moduł stanowi odrębny cykl zajęć edukacyjnych w formie warsztatów. Każdy cykl składa się z minimum 8 spotkań.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Na terenie powiatu działa tylko jedna wyższa uczelnia – Wydział Zamiejscowy w Trzciance Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stworzenie Akademii Odkrywców Przyszłości jest doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży z powiatu środowiska akademickiego, z którym nie mają takiej styczności, jak na przykład dzieci z dużych miast.

Projekt realizowany jest w 6 grupach: 3 grupy 6-9 lat , 2 grupy 10-13 lat, 1 grupa 14-16 lat

Głównym celem projektu jest:

  • wykształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego myślenia oraz odkrycie potencjału twórczego dzieci i młodzieży;
  • rozbudzenie pasji twórczej oraz wykształcenie kompetencji tj. umiejętność programowania, matematycznego i logicznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów,  twórczego myślenia, wizualizacji i werbalizacji własnych myśli, planowania oraz konstruowania planów na przyszłość;
  • kształtowanie umiejętności pożądanych na dalszym etapie edukacji i  w przyszłym życiu zawodowym;
  • przybliżenie lokalnej społeczności środowiska akademickiego i zapoznanie z tzw. kierunkami kształcenia/zawodami przyszłości

 

Wydział Zamiejscowy w Trzciance Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 

Wydział Zamiejscowy w Trzciance Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi utworzony został 1 października 2013 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DKN-ZNU-6022.90.2013.2.IZ). Oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest głównie do mieszkańców powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Wydział jest jedyną uczelnią wyższą w tym regionie. Prowadząc studia (choć wyłącznie w formie niestacjonarnej) stał się trwałym elementem krajobrazu życia edukacyjnego i publicznego, gromadzącym jego władze i przedstawicieli na każdej znaczącej uroczystości i wydarzeniu związanym z jego działalnością. Sporą część naszych studentów poza mieszkańcami większych miejscowości takich jak: Trzcianka, Piła, Jastrowie, Złotów, Wałcz, Wieleń, Krzyż Wlkp, Wronki oraz Czarnków stanowią mieszkańcy pobliskich wsi, dla których istnienie ośrodka w Trzciance zapewnia łatwiejszy dostęp do edukacji, obniżając chociażby koszty ewentualnych dojazdów na zajęcia.

Dobór kadry naukowo – dydaktycznej jest ściśle powiązany z profilem studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym w Trzciance. Nauczyciele akademiccy jednostki dysponują znaczącym dorobkiem naukowym oraz (lub) doświadczeniem zawodowym uzyskanym poza uczelnią. Zatrudnianie specjalistów i ekspertów jest nadrzędnym celem polityki kadrowej jednostki.

Wydział prowadzi obecnie tylko jeden kierunek studiów – Pedagogika na poziomie studiów I stopnia (licencjackich, niestacjonarnych), które mogą być kontynuowane przez absolwentów Wydziału na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym.

Misją Wydziału Zamiejscowego w Trzciance Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest przede wszystkim kształcenie dla przyszłości w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, dążenie do tego, aby przygotować osoby wszechstronnie wykształcone, zdolne sprostać współczesnym wyzwaniom, potrafiące elastycznie dostosowywać swoje umiejętności do wymagań rynku pracy.

Miejsce wydarzenia

Trzcianka (woj. wielkopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)