Wykład inauguracyjny pt. „Fenomen rozwoju miasta Wysokie Mazowieckie” | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wykład inauguracyjny pt. „Fenomen rozwoju miasta Wysokie Mazowieckie”

09.10.2017 Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie)

Powrót

W dniu 9 października odbył się wykład inaugurujący XVIII semestr działalności UTW  w Wysokim Mazowieckiem.

 

Uroczystość rozpoczęła prezes UTW pani Marianna Kaczanowicz powitaniem gości m.in.:

  • Stanisława Derehajło – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrow z Ministerstwa Nauki
    i Szkolnictwa Wyższego,
  • starostę wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego,
  • burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie – Jarosława Siekierko,
  • przewodniczącego Rady Miasta , dyr. CKZ – Józefa Sokolika,
  • wójta gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztofa Krajewskiego;

Wykład inauguracyjny pt. „Fenomen rozwoju miasta Wysokie Mazowieckie” wygłosiła prof. nazw. dr Krystyna Kubik. Teza wystąpienia brzmiała: „ Miasto Wysokie Mazowieckie jest konkurencyjne, innowacyjne i przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości jego mieszkańców”. Głównym fenomenem miasta są jego mieszkańcy, którzy potrafią dbać o własne wartości religijne i lokalną tradycję, wspierają zadania i plany strategiczne i rozwojowe miasta, cechuje ich patriotyzm lokalny, honor, duma, dbałość o swoje, zamiłowanie do ładu i porządku, utożsamianie się z miastem, są społecznością zintegrowaną, angażują się w życie społeczne.

W dyskusji po wykładzie zabrał głos przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – pan Stanisław Derehajło, który stwierdził, że mieszkańcy naszego miasta są wzorem dla innych, i że na pozytywnych wzorcach należy budować naszą ojczyznę.

Burmistrz miasta mówił, że jest to dla nas mieszkańców zaszczyt, że wspierają nas tacy ludzie, którzy są przyjaźnie nastawieni do naszej działalności, do miasta, które znalazło się w czołówce wśród miast w kraju. Podziękował studentom UTW za kolejne lata działalności, za piękną współpracę, życzył dużo zdrowia i kolejnych sukcesów. Starosta podziękował za dotychczasowa pracę , życzył aby z działalności UTW studenci czerpali satysfakcję. Wójt gminy wyraził uznanie dla działalności UTW i życzył samych sukcesów w dalszej pracy.

W części artystycznej uczniowie ZSZ zaprezentowali spektakl na podst. „Zemsty” Aleksandra Fredry. W podziękowaniu za ciekawą inscenizację, artyści i ich opiekunowie otrzymali upominki jako wyraz naszej wdzięczności za włożony trud i piękną współpracę.

Na zakończenie prezes UTW podziękowała sponsorom, młodzieży, nauczycielom i dyrekcji szkół, studentom UTW za pracę i uświetnienie uroczystości, gościom za przyjęcie zaproszenia i współpracę.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tradycyjną herbatkę do kawiarni MOK.

Miejsce wydarzenia

Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)