Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie | Nauka Dla Ciebie
A A A

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

15.03.2018 Olsztyn (woj. Warmińsko-Mazurskie)

Powrót

W marcu 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie miała miejsce seria wykładów i warsztatów dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
15 marca 2018 roku o godzinie 15:00 w auli im. Prof. M. Gotowca miał miejsce wykład  pt.” Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne„  inaugurujący realizację zajęć w ramach projektu „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Wykład „Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne” dotyczył problematyki postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisje powstały 1 stycznia 2012 r. i dały pacjentom możliwość alternatywnego dochodzenia roszczeń. Liczne pytania studentów-seniorów dotyczące treści przekazanych podczas wykładu sugerują, że proponowana tematyka jest bardzo aktualna. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

W kolejnych miesiącach w wykładach i warsztatach wzięło udział  ponad 1500 seniorów z 13 uniwersytetów trzeciego wieku z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Wykłady głoszone były przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w siedzibach poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku, a zajęcia warsztatowe odbywały się głównie w olsztyńskim Kortowie w formie ośmiu bloków tematycznych dotyczących różnych sfer życia.

W Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody odbyły się  warsztaty zatytułowane „Prywatne życie roślin”.

Były to zajęcia laboratoryjne podzielone na 3 bloki tematyczne (wszystkie realizowane w trakcie jednego spotkania): 1) kwiat nie tylko do ozdoby; 2) czy rośliny są bezbronne?; 3) barwy i zapachy roślin. Celem warsztatów było przybliżenie słuchaczom funkcji elementów kwiatu w procesie rozmnażania płciowego u roślin oraz morfologicznych i anatomicznych przystosowań roślin do obrony przed biotycznymi i abiotycznymi czynnikami zewnętrznymi, jak też funkcji i właściwości fizjologicznych barwników i zapachów roślinnych wraz z możliwościami wykorzystania ich przez człowieka.

Słuchacze mieli również możliwość rozpoznawania i porównywania zapachu olejków eterycznych występujących naturalnie w roślinach i olejków komercyjnych.

 

Na Wydziale Nauk Społecznych studenci- seniorzy na warsztatach pn. „Bliskie relacje w życiu seniorów – miłość, przyjaźń, rodzina” zgłębiali techniki komunikacji. Celem warsztatów było zapoznanie słuchaczy UTW z tematyką różnorodnych bliskich relacji w kontekście komunikacji społecznej. Każdy warsztat składał się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczyła bezpośrednich i pośrednich form komunikacji, druga – relacji partnerskich, natomiast trzecia – relacji z wnukami. Każda z tych części zawierała ponadto krótkie wprowadzenie teoretyczne (realizowane w formie mini-wykładu) oraz praktyczną pracę w grupach nad uprzednio przygotowanymi zadaniami. Na zakończenie zajęć rezultaty pracy wszystkich trzech zespołów były prezentowane przez ich liderów na forum.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestniczek i uczestników. Prowadzący zebrali wiele pochwał za dobór tematyki i sposób ich prowadzenia.

Miejsce wydarzenia

Olsztyn (woj. Warmińsko-Mazurskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)