Wykład „Porozumienie bez przemocy” | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wykład „Porozumienie bez przemocy”

14.05.2018 Wysokie Mazowieckie (woj. Podlaskie)

Powrót

W dniu 14 maja studenci UTW Wysokie Mazowieckie uczestniczyli i z dużą uwagą wysłuchali bardzo interesującego wykładu pani psycholog mgr Teresy Bazyluk, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej pt.: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu- druga edycja”.
Na wstępie zostały zdefiniowane pojęcia: „porozumienie” ( sposób komunikacji, spotkanie się w rozmowie, obie strony znają swoje argumenty) oraz „przemoc” (intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody). Podane zostały przykłady zachowań charakterystycznych dla przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej.

Nie ma uzasadnienia dla stosowania przemocy, ani wobec dzieci, ani wobec dorosłych. Można powiedzieć, że ten, kto stosuje przemoc nie potrafi w sposób dojrzały radzić sobie ze swoimi emocjami i potrzebami. Na co dzień spotykamy różne formy porozumiewania się. Ludzi można podzielić na trzy grupy: jedni są zawsze łagodni, nastawieni pozytywnie, drudzy wiecznie poirytowani, narzekający i typ mieszany – czasem łagodni a innym razem złośliwi. Pani psycholog zaproponowała model porozumienia bez przemocy, opracowany przez M. B. Rosenberga, który pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu, w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.
Rosenberg w wyjaśnianiu języka komunikacji użył symboli zwierząt. Żyrafa jest symbolem porozumienia bez przemocy. Ma największe serce spośród ssaków lądowych. Żyrafa potrafi spoglądać z dystansu, odróżnić oceny od faktów. Mówi szczerze, co czuje i świadomie wyraża swoje potrzeby. Jest empatyczna i umie znaleźć harmonię pomiędzy słuchaniem innych i wyrażaniem siebie. Porozumiewa się językiem serca. Przeciwieństwem żyrafy jest szakal – drapieżnik, który poluje na swoje ofiary i chce udowodnić im za wszelką cenę, że to on ma rację. Szakal ocenia i oskarża siebie i innych, stawia żądania , atakuje, ośmiesza, „wie lepiej” , dlatego wywołuje u innych agresję, bunt, chęć odwetu. Ulubione słowa szakala to „musisz” i „powinieneś. Jeśli już zrobi coś dla innych, to tylko po to, aby dostać potem coś w zamian. Szakal wierzy, iż za jego szczęście lub cierpienie odpowiedzialni są inni.
Schemat PBP (porozumienia bez przemocy) składa się z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań). W taki sposób można nawiązywać „ pokojowy” dialog, wyrażać swoje prośby, okazywać niezadowolenie czy swój gniew.
W dalszej części wykładu, pani psycholog skupiła się na tym, co nas złości w relacjach z bliskimi ( np. nieustanna krytyka, wyśmiewanie się, brak reakcji, osądy moralne, porównania, wyparcie się odpowiedzialności, wypowiadanie pragnień w formie żądań, niedotrzymywanie obietnic, wulgaryzmy, uderzanie w czułe punkty).
Podstawą dobrych relacji jest niewątpliwie „ język serca” , który rozumie i wspiera, pozwala unikać konfliktów, nawet wtedy, gdy istnieje różnica zdań. Do takiego empatycznego sposobu porozumiewania się warto wszystkich zachęcać.

 

Miejsce wydarzenia

Wysokie Mazowieckie (woj. Podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)