Wykład UTW „Czy warto zamienić majątek za wyższą emeryturę czyli czym jest odwrócona hipoteka i jak z niej bezpiecznie korzystać?” | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wykład UTW „Czy warto zamienić majątek za wyższą emeryturę czyli czym jest odwrócona hipoteka i jak z niej bezpiecznie korzystać?”

28.04.2018 (woj. zachodniopomorskie)

Powrót

Celem zajęć jest zapoznanie seniorów z regulacjami dotyczącymi instytucji odwróconego kredytu hipotecznego oraz zasad dotyczących udzielania odwróconego kredytu hipotecznego jak również spłacania i korzystania z tego kredytu wraz z prezentacją praktycznego stosowania tych regulacji przez uczestników zajęć. Omówione zostaną pojęcia odwróconego kredytu hipotecznego, zabezpieczenia kredytu hipotecznego, kwota kredytu i jego wypłata, umowa kredytowa, zasady spłacania kredytu, obowiązki banku i kredytobiorcy oraz różnice pomiędzy odwróconym kredytem hipotecznym a umową renty i dożywocia.

RELACJA SENIORÓW Z ZAJĘĆ:
Całe dzisiejsze spotkanie mec. Mateusz Wagemann poświęcił na wyjaśnienie: Co to jest „odwrócona hipoteka” oraz na wypunktowanie różnic między funduszem hipotecznym a odwróconym kredytem hipotecznym.
Jeśli chodzi o „odwróconą hipotekę” to seniorzy znali to pojęcie, wiedzieli na czym ono polega. Jednak bardzo ciekawe i nie tak oczywiste okazało się rozróżnienie między: funduszem hipotecznym a odwróconym kredytem hipotecznym.
Mec. M. Wagemann bardzo praktycznie i jasno wyjaśnił, iż fundusz hipoteczny jest „produktem bankowym” podlegającym ustawie bankowej, a odwrócony kredyt hipoteczny jest zawierany z firmą, spółką prawa handlowego, na podstawie umowy wg prawa cywilnego. O wiele bezpieczniejsze jest zawarcie umowy z bankiem niż z firmą, również z tego powodu, że nieruchomość przechodzi na rzecz banku (jeśli nie spłacą pobranej renty spadkobiercy klienta) po śmierci kredytobiorcy, natomiast umowa z firmą dającą odwrócony kredyt hipoteczny zawiera przeniesienie własności na firmę i jedynie osobistą służebność (domu, mieszkania) do chwili śmierci kredytobiorcy. Oczywiście zawarcie tych umów w jednym i drugim wariancie musi być poświadczone notarialnie. Wyjaśnienie tych szczegółowych przepisów było bardzo potrzebne, aby seniorzy nie padali ofiarą oszustów i w pełni świadomie mogli rozporządzać często całym dorobkiem życia.

Zajęcia są realizowane w ramach modułu „Świadomy Senior” projektu „Humanistyczny Senior” dzięki programowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” i dostępne były na uczelniach: UTW Barlinek, UTW Golczewo, UTW Nowogard, UTW Trzebiatów, Klub Seniora Nowe Warpno, Humanistyczna Akademia Seniora WSH TWP w Szczecinie.

Miejsce wydarzenia

(woj. zachodniopomorskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)