Zajęcia „Czym jest prąd elektryczny i jak z niego bezpiecznie korzystać” na PWSZ w Zamościu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Zajęcia „Czym jest prąd elektryczny i jak z niego bezpiecznie korzystać” na PWSZ w Zamościu

26.05.2017 Zamość (woj. lubelskie)

Powrót

Zajęcia o charakterze doświadczalnym i pokazowym przeprowadzone 24 maja dotyczyły tematyki wykorzystania oraz prezentacji różnorodnego zastosowania energii elektrycznej we współczesnym świecie.

Zakres zajęć w szczególności ukierunkowany został na następujące obszary tematyczne:

  • proces powstawania prądu elektrycznego
  • zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej
  • źródła prądu elektrycznego

W trakcie zajęć przeprowadzono około 20 eksperymentów przedstawiających mechanizmy działania kilku rodzajów źródeł prądu – od najprostszych, chemicznych (akumulatory, ogniwa) poprzez elektroindukcyjne (dynamo rowerowe, prądnice) do fotowoltaicznych (baterie słoneczne), które umożliwiły gimnazjalistom na lepsze zrozumienie informacji przekazywanych podczas zajęć szkolnych z fizyki.

Zajęcia w ramach projektu „Młody naukowiec na uczelni” prowadzone są przez kadrę dydaktyczną PWSZ w Zamościu, a także osoby spoza uczelni będące specjalistami w danej dziedzinie nauki. Korzyści płynących z udziału w programie jest wiele, przede wszystkich rozwijanie ciekawości, talentów i zainteresowań badawczych młodych ludzi, zapoznanie z różnorodnymi dziedzinami nauki oraz formami zdobywania wiedzy, dzięki wykorzystaniu potencjału uczelni. Na zakończenie projektu, który realizowany jest od lutego do czerwca br., każdy z uczestników otrzyma zestaw promocyjno-edukacyjny. Dodatkowo podczas zajęć najbardziej aktywni słuchacze otrzymują atrakcyjne gadżety.

 

Miejsce wydarzenia

Zamość (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)