Zajęcia w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA” | Nauka Dla Ciebie
A A A

Zajęcia w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA”

02.06.2017 Opole (woj. opolskie)

Powrót

Wraz z początkiem marca Fundacja Collegium Nobilium Opoliense rozpoczęła realizację projektu pt. Naukowy Rozwój SENIORA, w którym udział bierze 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie opolskim.W minionych tygodniach regularnie odbywały się zajęcia (warsztaty i wykłady) w każdym z Uniwersytetów.

 

W każdym biorącym udział w projekcie Uniwersytecie odbył się cykl:

  • warsztatów z zakresu samoobrony prowadzonych przez członka Międzynarodowego Towarzystwa Sztuk Walki. Praktyczny charakter zajęć pozwolił uczestnikom zdobyć umiejętności potrzebne do obrony własnej w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych takich jak np. napad, próba kradzieży czy też włamania.
  • warsztatów literackich – przybliżających znaczenie pisania pamiętników w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia. Zwrócona została uwaga na potrzebę przekazywania historii i własnych doświadczeń życiowych. Przytoczone i omówione zostały również fragmenty pamiętników pisanych przez m.in. Jana Chryzostoma Paska. W trakcie warsztatów słuchacze rozpoczęli prace nad swoimi pamiętnikami. Przywołane zostały wspomnienia z dzieciństwa, które następnie zostały przelane na papier, by stanowić będą wspaniałą pamiątkę dla wnuków.
  • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – które prowadził ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem. Uczestnicy wykładów i warsztatów uczyli się m.in. przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 

Oprócz warsztatów w UTW odbyły się wykłady o następującej tematyce:

 

  • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w relacjach rodzinnych – poruszający kwestie związane z barierami komunikacyjnymi, trudnościami wyrażania własnych myśli, opinii i uczuć. Wskazane zostały również ważne elementy komunikacji niewerbalnej mającej wpływ na przebieg procesu komunikacyjnego. Dodatkowosłuchacze zapoznali się m.in. z koncepcją „Czterech par uszu” Schultza von Thuna uznającą, że człowiek posiada 4 rodzaje uszu, którymi odbiera komunikaty – ucho rzeczowe, drażliwe, ujawniania siebie i ucho apelowe.
  • Czy tylko dobrzy ludzie mogą być szczęśliwi? – wykład z zakresu rozważań filozoficznopsychologicznych na temat szczęścia, dotychczasowych badań na ten temat oraz poczucia subiektywnego odczuwania zadowolenia z życia.
  • Rola i znaczenie protokołu dyplomatycznego -w trakcie wykładu poruszone zostały kwestie związane ze znaczeniem dobrego wychowania, etyki i moralności w odniesieniu do zachowania protokołu dyplomatycznego. Na koniec słuchacze mieli za zadanie rozwiązać specjalny test sprawdzający znajomość zasad savoir- vivre w trakcie oficjalnego przyjęcia dyplomatycznego.
  • Facebook, YouTube i Twitter – jako sposób walki z wykluczeniem cyfrowym- w trakcie wykładu poruszone zostały zagadnienia związane z dynamicznym rozwojem przestrzeni internetowej i wszelkich zagrożeń, jakie niesie za sobą obecność w sieci. W dalszej części omówiono zasadę funkcjonowania serwisów społecznościowych oraz charakterystykę poszczególnych portali pod kątem ich przydatności w codziennym życiu.

Ponadto odbyło się pierwsze wspólne wyjście kulturalne do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Dwustu pięćdziesięciu słuchaczy z UTW obejrzało spektakl pt. „Kłamstwo”.

 

Miejsce wydarzenia

Opole (woj. opolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)